એક પતંગિયાને પાંખો આવી Chapter-3 Vrajesh Shashikant Dave દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ