લે, તમારા જેવું તો કામ હતું.. shriram sejpal દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ