કડક મીઠી ચાહ ફાવે પણ કડક સાહેબ નહિ ફાવે...! Ramesh Champaneri દ્વારા Comedy stories માં ગુજરાતી પીડીએફ