મદારી પણ પ્રેમાળ હોય છે.....! Ramesh Champaneri દ્વારા Comedy stories માં ગુજરાતી પીડીએફ