બદચલન વહુ...કે કુંતી.. Triku Makwana દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ