પિતાનો યુવાન થતી દીકરીને પત્ર Nipun Choksi દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ