દીકરી મારી દોસ્ત (પ્રકરણ - 5)

by Nilam Doshi Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

દીકરી મારી દોસ્ત (પ્રકરણ - 5) પપ્પા, એ અંગ્રેજીમાં છે. આંખમાં ઉગતા, શમણાં સોનેરી, ભરે રંગ રાતાં. શૈશવના સંસ્મરણો. પપ્પાને ઉદ્દેશીને મમ્મીનો ઝિલને પત્ર.