સંબંધોના સથવારે Dharmishtha parekh દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ