જર્મન કવિે ગેટેની અજબ પ્રેમ કી ગઝબ કહાની Naresh k Dodiya દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ