Book-Mark by Ajay Oza in Gujarati Short Stories PDF

Book-Mark

by Ajay Oza in Gujarati Short Stories

‘ક્યાં જાય છે કોની પાસે જાય છે ’-મારા જ હૃદયમાંથી મને આવા પ્રશ્ન થયા જ નહીં, આજે જ્યારે હું ધૈર્ય પાસે જઈ રહી છું, તો પણ ! હું પહેલેથી જ એવી છું સાવ નિર્લેપ ...Read More