ભગીરથના વારસ - પ્રકરણ - 8

by Kishor Gaud Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

ભગીરથના વારસ - પ્રકરણ - 8 ( ફરી એક વાર ) મૂળ લેખક - (વીણા ગવાણકર) -ભાવિ પેઢીની પ્રેરણા -તંત્રજ્ઞાનનો સામાજિક વિચાર -આદિવાસી યોજના -પોતૂબાઈની ઉદારતા -મહાદપરમાં પડાવ -પુરંદર ઉદવહન જળસિંચાઈ યોજના વાંચો, વિલાસરાવ સાળુંકેના જીવન વિષે આગળ...