Te.. aani.. te by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Philosophy PDF

ते...आणि...ते

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Philosophy

म्हातारपण एक प्रत्येकाला येणारी अवस्था ,पण ते कसे जगायचे याची प्रत्येकाची पध्धत वेगळी .असेच मला भेटलेल्या दोन वृद्ध व्यक्ती व त्यांचा आलेला अनुभव .मानवी मनाचे हे कंगोरे आपल्याला पण थक्क करून सोडतात