Coffee House - 39 by Rupesh Gokani in Gujarati Love Stories PDF

કોફી હાઉસ , પાર્ટ-૩૯

by Rupesh Gokani Verified icon in Gujarati Love Stories

પ્રવીણ ઓઝાસાહેબ અને હરદાસભાઇને કોફીહાઉસ બોલાવી સમજાવે છે અને એકવખત પોતાની ખાત્રી માટે માન્યતાને મળવાનું કહે છે. પહેલા તો ઓઝાસાહેબ ચોખ્ખી ના કહી ક્યે છે, પણ આખરે હરદાસભાઇના કહેવાથી તે માની જાય છે. બધા બિજે દિવસે પણ કલા ...Read More