હિરેન કવાડ એ માતૃભારતી પર સૌથી વધુ વંચાયેલ લેખક છે. રોમેન્ટીક વાર્તાઓથી લઇને એમણે સસ્પેન્સ થ્રીલર અને સાયકોથ્રીલર પણ લખી છે. હાલ એ એક ગુજરાતી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. એમની ધ લાસ્ટ યર, નેકલેસ અને ધ પ્લે એ અચુક વાંચવા જેવા પૂસ્તકો છે.

  • (12)
  • 200
  • (31)
  • 249
  • (192)
  • 3.9k
  • (41)
  • 1.1k
  • (31)
  • 1.1k
  • (34)
  • 1.2k
  • (37)
  • 1.1k
  • (33)
  • 1.1k
  • (28)
  • 1.2k
  • (43)
  • 1.3k
  • (49)
  • 1.4k
  • (47)
  • 1.6k
  • (60)
  • 1.4k
  • (46)
  • 1.5k
  • (47)
  • 1.4k