×

હિરેન કવાડ એ માતૃભારતી પર સૌથી વધુ વંચાયેલ લેખક છે. રોમેન્ટીક વાર્તાઓથી લઇને એમણે સસ્પેન્સ થ્રીલર અને સાયકોથ્રીલર પણ લખી છે. હાલ એ એક ગુજરાતી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. એમની ધ લાસ્ટ યર, નેકલેસ અને ધ પ્લે એ અચુક વાંચવા જેવા પૂસ્તકો છે.

  • (19)
  • 440
  • (21)
  • 503
  • (25)
  • 395
  • (20)
  • 360
  • (29)
  • 318
  • (28)
  • 449
  • (32)
  • 525
  • (44)
  • 895
  • (86)
  • 1k
  • (245)
  • 12.3k