×

હિરેન કવાડ એ માતૃભારતી પર સૌથી વધુ વંચાયેલ લેખક છે. રોમેન્ટીક વાર્તાઓથી લઇને એમણે સસ્પેન્સ થ્રીલર અને સાયકોથ્રીલર પણ લખી છે. હાલ એ એક ગુજરાતી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. એમની ધ લાસ્ટ યર, નેકલેસ અને ધ પ્લે એ અચુક વાંચવા જેવા પૂસ્તકો છે.

  • (17)
  • 252
  • (18)
  • 293
  • (24)
  • 206
  • (19)
  • 186
  • (26)
  • 164
  • (26)
  • 232
  • (29)
  • 259
  • (41)
  • 453
  • (81)
  • 497
  • (236)
  • 4.6k