×

હિરેન કવાડ એ માતૃભારતી પર સૌથી વધુ વંચાયેલ લેખક છે. રોમેન્ટીક વાર્તાઓથી લઇને એમણે સસ્પેન્સ થ્રીલર અને સાયકોથ્રીલર પણ લખી છે. હાલ એ એક ગુજરાતી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. એમની ધ લાસ્ટ યર, નેકલેસ અને ધ પ્લે એ અચુક વાંચવા જેવા પૂસ્તકો છે.

  • (15)
  • 219
  • (16)
  • 265
  • (22)
  • 194
  • (18)
  • 170
  • (24)
  • 146
  • (23)
  • 220
  • (28)
  • 242
  • (39)
  • 423
  • (72)
  • 445
  • (213)
  • 4.3k
  • (41)
  • 1.2k
  • (32)
  • 1.1k
  • (35)
  • 1.2k
  • (38)
  • 1.1k
  • (33)
  • 1.1k
-