Ankit Chaudhary શિવ

Ankit Chaudhary શિવ Matrubharti Verified

@iamsoankitgmailcom

(3.9k)

105

197.8k

450.9k

About You

મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • (33)
  • 10.1k
  • (55)
  • 6.8k
  • (25)
  • 3.3k
  • (14)
  • 4.7k
  • (13)
  • 2.6k
  • (16)
  • 5.6k
  • 5.6k
  • (59)
  • 9.1k