વ્યવસાયે શિક્ષિકા છું. ૧૯૯૬ થી લેખનની શરૂઆત કરી. સામાજીક નવલિકા, શૈક્ષણિક લેખ, બાળવાર્તા તેમજ અછાંદસ કાવ્ય અને ગઝલ લખું છુ. અનેક સામયિક અને ન્યુઝ પેપરમાં અવાર નવાર આવતા રહે છે.સહિયારું પુસ્તક પડછાયો ગઝલ સંગ્રહમાં મારી ત્રણ ગઝલ સમાવિષ્ટ થયેલ છે. બીજું પાંચ ગઝલકારોનું પુસ્તક શબ્દાનુભૂતિ ટૂંક સમયમાં પ્રસિધ્ધ થશે. જેમાં મારી વીસ ગઝલનો સમાવેશ થયેલ છે. હજુયે વધારે સારું લખી શકું એવો પ્રયત્ન કરું છુ. વાંચક મિત્રોની હંમેશા આભારી છું. જેના દ્વારા લખવાનું પ્રોત્સાહન મળતું રહે છે.

  • (36)
  • 1.1k
  • 508
  • (28)
  • 822
  • (24)
  • 941
  • 695
  • (52)
  • 867
  • 604
  • 644
  • 733
  • (26)
  • 664