×

સફરમાં મળેલ હમસફર એક કાલ્પનિક લવ સ્ટોરી છે જેમ મેહુલને અમદાવાદથી મુંબઈ જતી ટ્રેનમાં જિંક્લ મળે છે,બંને વચ્ચે વાતો થાય છે અને આ વાતો કેવી રીતે બંનેને નજદીક લાવે છે તે જાણવા વાંચતા રહો સફરમાં મળેલ હમસફર ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સવાંદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે છે અને બંને વચ્ચે શું થાય તે જાણવા વાંચતા રહો દિલ ધડક ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

સફરમાં મળેલ હમસફર જિંક્લ અને મેહુલ વચ્ચે થયેલ સંવાદોથી શરુ થાય છે જેમાં થોડા રહસ્યો હોય છે તો થોડી નોકજોક હોય છે ,અંતે કેવા રહસ્યો સામે આવે તે જાણવા વાંચતા રહો દીલધડક લવ સ્ટોરી સફરમાં મળેલ હમસફર-Mer Mehul

“આજ પછી તું ભૂલી જજે કે તે ટ્રેંનિગ લીધી છે અને તું મને પણ નહીં ઓળખતો,CID ના ‘C’ની પણ તને નહિ ખબર….તું તારી જિંકલ સાથે રહી શકે છો,બહાર ફરવા જઈ શકે છો,ઈનફેક્ટ તારે હવે એક જૉબ શોધવાની છે,સામાન્ય માણસ ...Read More

“બેબી આવે તો અંજલી નામ રાખીશું અને બાબો આવે તો રુદ્ર.”જિંકલ મેહુલને ભવિષ્યના સપના બતાવતી હતી. “ના,બેબી આવે તો માહી નામ રાખીશું અને બાબો આવે તો શ્લોક,મારા પાપાના બંગલાનું નામ પણ શ્લોક જ છે.”મેહુલે કહ્યું. “હા તો તને પહેલી વાત યાદ ...Read More

“મેહુલ યુ સ્ટીલ લવ મી ના ”જિંકલે પૂછ્યું. “અ લોટ,ફોરએવેર…..લવ યું યાર”મેહુલે પ્રેમથી કહ્યું. “લવ યુ ટૂ..”જિંકલે કહ્યું.અહીં ફોન કટ થતા મેહુલ રડી પડ્યો.કાવેરી બાજુમાં આવીને આ બધું જોઈ રહી હતી. “શું થયું બકા ”કાવેરીએ પૂછ્યું.મેહુલે કોઈ રિસ્પોન્સ ન આપ્યો.કાવેરીએ બે સિગરેટ ...Read More

મેહુલે જિંકલનો હાથ પકડ્યો,પોતાના તરફ ખેંચી લીધી અને હોઠ પર એક ચુંબન કર્યું. “મમ્મી-પપ્પા બહાર બેઠા છે.”જિંકલે મેહુલના ગાલ પર કિસ કરતા કહ્યું. “હા તો એટલા માટે જ મને અંદર મોકલી દીધો એ લોકો પણ સમજે છે હવે”મેહુલે ફરી એકવાર ...Read More

“અને તમને પૂર્વીનો પીછો કરવાનું કોણે કહ્યું હતું ”મેહુલે પૂછ્યું. “ના બેટા એ રાજ તો રાજ જ રહેશે,મને ખબર છે તું હવે મને મારી જ નાખીશ પણ હું એ વ્યક્તિનું નામ નહિ જ આપું.”તેણે દર્દ ભર્યા અવાજે હાસ્ય છોડ્યું.ધડામ…પાછળથી ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર ભાગ-18મેર મેહુલપ્રસ્તાવના :-‘વિકૃતિ’ના સંયુક્ત પ્રયાસની સફળતા બાદ વાંચકોની સમક્ષ મેં અધૂરી છોડેલી નૉવેલ 'સફરમાં મળેલ હમસફર'ને આગળ ધપાવવા જઈ રહ્યો છું ત્યારે થોડી હકીકતોથી વાંચકોને વાકેફ કરવા ઈચ્છું છું.      સફરમાં મળેલ હમસફરના સત્તર ભાગમાં જે ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર ભાગ-19મેર મેહુલ“રુદ્ર!!??...મને લાગે છે તું ઓગણીસમી સદીમાંથી આવ્યો છે.અત્યારના છોકરાના નામ પ્રિન્સ,લવ જેવા આધુનિક હોય. રુદ્ર પણ કંઈ નામ થયું?”“મારા મમ્મી-પપ્પાએ મારા જન્મ પહેલાં જ મારું નામ નામ નક્કી કરી લીધું હતું એટલે મને આ નામ યોગ્ય ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર ભાગ-20મેર મેહુલ“આ સંદિપની બહેન સુધાતા,નામ જૂનું છે એટલે બધા સેજુ કહે છે.”સેજુનો પરિચય આપતાં જે.ડી.એ કહ્યું.     રુદ્રની હસી છૂટી ગઈ.“કેમ હસે છે?જૂનું નામ બદલી નાખ્યું ને,તારા જેમ એનું એ જ નથી રાખ્યુંને?”“રુદ્ર તો સમજ્યા પણ સુધાતા..?..હાહાહા”રુદ્ર ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર ભાગ-21મેર મેહુલ“શું જુએ છે પાગલ?”સેજુએ રુદ્રના ચહેરા પર બદલાતાં હાવભાવ વાંચીને પૂછ્યું.“તે જ કહ્યું હતું કે એકવાર મને નોટિસ કર અને હવે પૂછે છે કે હું શું જોઉં છું?”“એ…...મેં તને મારું વર્તન નોટિસ કરવાનું કહ્યું હતું,ફિગર નહિ”ખભેથી ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર ભાગ-22મેર મેહુલ          કચોટીયા ગામથી  ઉત્તર-પશ્ચિમ બાજુએ પડતાં ખૂણા તરફ ચાર કિલોમીટર વેકળામાં ચાલતાં માણકી વાવ છે.ખતેરોની વચ્ચે બસો વાર જેટલી જગ્યામાં વાળ કરેલી અને તેની વચ્ચે મોટા અને ગાઢ લિમડાના ઝાડની નીચે એક ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર ભાગ-23મેર મેહુલ       જ્યારે જે.ડી.રુદ્રને લઈને આવ્યો હતો ત્યારે જે.ડી.ની ત્રણેય બહેન અને સેજુ બારણે ઉભા હતા.રુદ્રને જોઈને સેજુએ આશ્ચર્ય સાથે કહ્યું, “આ અહીં ક્યાંથી?”જે.ડી.ની મોટી બહેને કહ્યું, “ભાઈનો ફ્રેન્ડ છે,અમદાવાદથી જ આવ્યો છે. ભાઈને તેને ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફર ભાગ-24મેર મેહુલ      વૈશાખ વદની તેરસનું અંધારું ભયંકર આંખો કાઢીને સામે ઉભું હતું.આ અંધારામાં રાતના બાર વાગ્યે ચાર કદાવર ઓળા હવેલી સામેથી પસાર થઈ એ વાવ તરફના રસ્તે આગળ વધતા હતા.તેમાંથી એક ભીખો,એક રઘલો  અને એક ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફરભાગ-25“કોણ છે આ લોકો અને અત્યારે ક્યાં જાય છે?”રુદ્રએ પૂછ્યું.“અહીંયા રાત્રે ખેતરોની લાઈટ આવે એટલે પાકને પાણી આપવા રાત્રે જાગવું પડે”સેજુએ રુદ્રને સમજાવતા કહ્યું, “પણ આ લોકો ચૂપી રીતે કેમ જાય છે?“મને કંઈક ગરબડ લાગે છે”“એ જે ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફરભાગ-26“હું આ પુસ્તક તમને ના આપી શકું”કહી કાકાએ ઝડપથી તિજોરીનું બારણું બંધ કરી દીધું.“શા માટે ન આપી શકો તમે? હું એ પુસ્તક વાંચીને તમને સુપ્રત કરી દઈશ”રુદ્રએ વિનંતી કરી.ત્યાં સુધીમાં કાકાએ કબાટ બંધ કરીને જુડો ગજવામાં નાખી ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફરભાગ-27“પાપા તમારે ના જમવું હોય તો બહાર નીકળી જાઓ,હું થાકીને આવ્યો છું મારે કોઈ દલીલ નથી કરવી”શુભમ ગુસ્સામાં બોલતો હતો.જ્યારે એ ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે ઘરે કોઈ નોહતું.તેના મમ્મી ખેતરે ગયાં હતાં.તેનો નાનો ભાઈ રોનક બાળકો સાથે રમવા ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફરભાગ-28 “આ પુસ્તકમાં સાત પ્રકરણ છે.પરષોત્તમ કદાચ સાત જગ્યાએ પહોંચી શક્યો હશે.તેણે બધા જ પ્રકરણમાં જુદી જુદી રહસ્યમય જગ્યાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે સાથે જ બધા પ્રકરણના અંતે એક કોયડો લખેલો છે.મને લાગે છે આપણે એ કોયડા ઉકેલશું તો ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફરભાગ-29         શુભમને ઘરે છોડી રુદ્ર હવેલી તરફ આવ્યો ત્યારે દસને દસ થઈ હતી.રુદ્રએ દરવાજો ખોલ્યો ત્યાં તેની નજર વડથી થોડે દુર ઉભેલા તળશીભાઈના વૃદ્ધ અને અંધ માતા શારદાબેન દેખાયા.શારદાબેનની ઉમર 95 વર્ષની હતી.“માડી તમે ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફરભાગ-30શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીમાં કચોટીયાની સવાર પડી.વહેલી સવારે ગામની સ્ત્રીઓની ચહલપહલ શરૂ થઈ ગઈ હતી.કોઈ ‘વાસીદુ’ કરતી હતી,કોઈ ફળિયું સાફ કરતી હતી તો કોઈ બેડા લઈ પાણી ભરવા જતી હતી.આ સવાર નયનરમ્ય હતી. પક્ષીનો અવાજ સાથે અંધારું આથમતું ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફરભાગ-31સિહોરની જૂની બજારમાંથી પસાર થઈ રુદ્ર અને શુભમ જોડનાથ મહાદેવના મંદિરે પહોંચ્યા.બંને પહોંચી તો ગયાં હતાં પણ ફરી એ જ સવાલ હતો.ટુકડો ક્યાં રાખવામાં આવ્યો હશે?      મંદિરના પ્રાંગણમાં પહોંચતા જ રુદ્રને ગજબ તાજગીનો અનુભવ થયો.પરસાળમાં ...Read More

સફરમાં મળેલ હમસફરભાગ-32“વાત ચાર વર્ષ પહેલાંની છે…હું બારમાં ધોરણમાં હતો…”શુભમે વાત શરૂ કરી.      હું શ્રી એલ.ડી.મુનિ બોયઝ હાઈસ્કૂલમાં હતો.જ્યોતિ શ્રી જે.જે. મહેતાં ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં હતી.અમારી બંનેની મોર્નિંગ સ્કૂલ હોવાને કારણે અમે રસ્તામાં સાથે મળી જતા.એ પોતાની એક્ટિવા ...Read More