×

આ વાર્તા છે રાજેશ્વરી દેવી ને જે ભિખારીમાંથી ખ્યાતનામ લેખિકા બને છે અને સમાજના ઉધ્ધાર માટે કાર્ય કરવા માંગે છે પરંતુ અને અડચણો તેને તેનુ કાર્ય પુરુ કરવા દેતી નથી શુ પુરી થશે તેની તૃષ્ણા

Trushna : Part-2

૧૨ વર્ષની નાની બાળા પર બળાત્કાર,શું આ જ આપણી માનસિકતા છે સમાજમાં બદલાવ લાવવાની રાજેશ્વરીની તૃષ્ણા પુરી થશે

Trushna : Part-3

સમાજમાં રહેલા કુરિવાજો દૂર કરવા માટેની રાજેશ્વરીની ત્રુશ્ણા શુ થશે પૂરી

Trushna : Part-4

આ વાર્તા છે રાજેશ્વરી દેવી ને જે ભિખારીમાંથી ખ્યાતનામ લેખિકા બને છે અને સમાજના ઉધ્ધાર માટે કાર્ય કરવા માંગે છે પરંતુ અને અડચણો તેને તેનુ કાર્ય પુરુ કરવા દેતી નથી શુ પુરી થશે તેની તૃષ્ણા

Trushna : Part-5

આ વાર્તા છે એક રાજીની જે ભીખારી માંથી વિખ્યાત લેખિકા બને છે.જે સમાજના બધી મુશ્કેલીઓ માંથી પસાર થાય છે.તે સમાજમાં સુધારો કરવાનુ નક્કી કરે છે.શુ તેની આ ત્રુશ્ણા પૂરી થશે

Trushna : Part-6

આ વાર્તા છે રાજેશ્વરી દેવી ને જે ભિખારીમાંથી ખ્યાતનામ લેખિકા બને છે અને સમાજના ઉધ્ધાર માટે કાર્ય કરવા માંગે છે પરંતુ અને અડચણો તેને તેનુ કાર્ય પુરુ કરવા દેતી નથી શુ પુરી થશે તેની તૃષ્ણા

Trushna : Part-7

રાજીમાંથી શ્રીમતી રાજેશ્વરી દેવાંશ તરીકેની સફર.......

Trushna : Part-8

આઇ એમ સોરી,દેવાંશ ઇઝ નો મોર.....

Trushna : Part-9

રાજેશ્વરીનુ ભારત પુનરાગમન અને નિકિતા સાથે ઝઘડો

Trushna : Part-10

દગો,છલ,કપટ અને તેની સજા.......

નિકિતા અને વિકાસનો રાજેશ્વરી સાથે કરેલા અન્યાયનો પશ્ચાતાપ,,,, શું રાજેશ્વરી તેને માફ કરી શકશે કે નહી

ચાલો આપણે જોઇએ કે એવુ તે શું બન્યુ કે નિકિતા અને વિકાસના જીવનમાં દુઃખના વાદળો દૂર થયા અને સુખનો સોનેરી સૂર્ય તેના જીવનમાં ઉગ્યો......

પૂત્રોના ફરી આગમન બાદ ભવ્ય પાર્ટી અને ત્યાર બાદ રાજેશ્વરીનું દ્વારકા તરફ પ્રયાણ. ચલો આપણે એ વાંચીએ કે શું રાજેશ્વરી તેની અને દેવની તૃષ્ણા પૂરી કરવા સમર્થ રહેશે કે પછી ત્યાં પણ તેને મુશ્કેલીઓ આવશે

દેવાંશની આખરી ઇચ્છા પુર્ણ કરવા રાજેશ્વરીનુ દ્વારકા તરફ પ્રયાણ.. શું રાજેશ્વરી દેવની આખરી ઇચ્છા અને અધુરી તૃષ્ણાને પુરી કરી શકશે કે નહી ચલો આપણે જોઇએ.

રાજેશ્વરીના જીવનમાં એક વાર ફરી તેની માતા સાથે મિલન થાય છે, શું સચિન,ભાર્ગવ અને પ્રશાંત તેનો ભૂતકાળ જાણી તેનો સ્વિકાર કરશે કે પછી તેને એક ભીખારીની સંતાન હોવાથી ધિક્કારશે ચલો આપણે જોઇએ.

,

.રાજીની સફર હવે અંત તરફ જઇ રહી છે.શુ થશે હવે તેની જિંદગીમાં જાણવા માટે વાંચતા રહો.

.

Last part of trushnaa