મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • 342
  • (14)
  • 472
  • (16)
  • 474
  • (13)
  • 610
  • (24)
  • 1k
  • (244)
  • 7.9k
  • (183)
  • 7.1k
  • (196)
  • 6.5k
  • (185)
  • 7.5k
  • (119)
  • 7.9k