મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (32)
  • 498
  • (31)
  • 620
  • (28)
  • 612
  • (32)
  • 654
  • (34)
  • 622
  • (36)
  • 744
  • (38)
  • 778
  • (35)
  • 796
  • (42)
  • 1.3k
  • (67)
  • 2.6k