×

મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (214)
  • 2.6k
  • (168)
  • 2.3k
  • (185)
  • 2k
  • (174)
  • 2.4k
  • (115)
  • 2.6k
  • (198)
  • 2.1k
  • (168)
  • 2.3k
  • (163)
  • 2.3k
  • (179)
  • 2.3k
  • (187)
  • 2.1k