બાળપણથી જ મને રહસ્યમય,જાસૂસી તથા હાસ્ય લેખો વાંચવા ખૂબ જ ગમતા અને લખવાની પણ ઈચ્છા થતી. મારી આ ઈચ્છા માતૃ ભારતી થકી પૂર્ણ થઈ શકી. વાચકમિત્રોએ પણ સતત મારો ઉત્સાહ વધાર્યો છે એ બદલ હું તેમનો આભાર માનું એટલો ઓછો છે.બસ એટલું જ કહેવાનું કે વાચતા રહો અને જો લખવાની ઈચ્છા હોય તો લખવાનું શરૂ કરો વાચક મિત્રોનો સાથ સહકાર તમને અને મને મળશે જ. આભાર

  • (22)
  • 586
  • (24)
  • 722
  • (31)
  • 1.7k
  • (28)
  • 986
  • (17)
  • 1.1k
  • (25)
  • 1.2k
  • (23)
  • 1.2k
  • (33)
  • 1.4k
  • (30)
  • 1.4k
  • (31)
  • 1.7k