નમસ્તે વાચકમિત્રો,હું પ્રવિણા. મને વાંચવાનો, લખવાનો અને પેઈન્ટિંગ્સનો શોખ છે. હું અલગ અલગ વિષયો પર લખું છું. પ્રેમકહાની, સસ્પેન્સ થ્રિલર, ટૂંકી વાર્તા તેમ જ લેખો લખું છું. આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાય આપવાનું ચૂકશો નહીં. ખૂબ આભાર. Facebook Page - Pravina Mahyavanshi or #pravinamahyavanshi

  • (44)
  • 3k
  • (30)
  • 2.4k
  • (32)
  • 3.5k
  • (33)
  • 3.3k
  • (24)
  • 3.7k
  • (28)
  • 2.5k
  • (30)
  • 3.1k
  • (28)
  • 2.8k
  • (28)
  • 3.6k
  • (30)
  • 3.1k