×

સ્વભાવે બિંન્દાસ... જીવન ગમે તેવા રંગો પરિસ્થિતિ સ્વરૂપે ઢોળે, હું મારા સ્વભાવની પીંછીથી વર્તમાનના કેન્વાસ પર સુંદર સ્ટ્રોક્સ મારી જીવનનું માસ્ટરપીસ પેઈંટ કરી લઉં છું. આ પણ એક કળા જ છે. જીવન જીવવાની કળા. કદાચ બધી કળાઓમાં આ કળા અગત્યની અને ખાસ શીખવા જેવી છે... એમેઝોન કિન્ડલ પર મારા પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે: 7 ટૂંકી વાર્તાઓ (વાર્તાસંગ્રહ) 101 માઇક્રો–ફ્રિક્શન વાર્તાઓ પ્રેમની જીત કે પછી... : યુનિક લવ સ્ટોરી (નવલિકા) મનની આંટીઘૂંટી (નવલિકા) 51 Micro tales (In English) 4 Short Stories Collection (In English) I hope you will enjoy my work. :)

  • (4)
  • 156
  • (12)
  • 234
  • (19)
  • 133
  • (7)
  • 85
  • (85)
  • 1.2k
  • (14)
  • 269
  • (21)
  • 429
  • (25)
  • 291
  • (16)
  • 407
  • (23)
  • 684