હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (17)
  • 636
  • (20)
  • 824
  • (16)
  • 714
  • (18)
  • 814
  • (19)
  • 2.5k
  • (17)
  • 1k
  • 541
  • (41)
  • 1.4k
  • (37)
  • 1.5k
  • (113)
  • 1.4k