હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (20)
  • 364
  • (20)
  • 444
  • (20)
  • 514
  • (22)
  • 556
  • (20)
  • 604
  • (27)
  • 652
  • (21)
  • 736
  • (21)
  • 668
  • (22)
  • 718
  • (24)
  • 1.1k