હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (15)
  • 494
  • (19)
  • 780
  • (17)
  • 952
  • (23)
  • 1.2k
  • (14)
  • 974
  • (11)
  • 870
  • (13)
  • 832
  • (12)
  • 798
  • 732
  • (13)
  • 770