હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (16)
  • 260
  • (16)
  • 428
  • (11)
  • 496
  • (14)
  • 961
  • (11)
  • 674
  • (17)
  • 822
  • (23)
  • 1.4k
  • (16)
  • 1.2k
  • (11)
  • 624
  • (19)
  • 764