હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (34)
  • 434
  • (36)
  • 650
  • (22)
  • 359
  • (43)
  • 940
  • (49)
  • 613
  • (38)
  • 536
  • (45)
  • 664
  • (59)
  • 1.3k
  • (42)
  • 696
  • (40)
  • 733