Saurashtra ni Rasdhar - Kandhalji Mer by Zaverchand Meghani in Gujarati Short Stories PDF

સૌરાષ્ટ્રની રસધાર - કાંધલજી મેર

by Zaverchand Meghani Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

કાંધલજી મેર - ઝવેરચંદ મેઘાણી ચારસો વરસની જૂની એક વાત છે, તે વખતે હજુ ઢાંક અને ઘૂમલીનગરની દેવભોમકા જેઠવા રાણાઓના હાથમાં હતી. રાણાના દરબારમાં કાંધલજી નામે બરડાના ગામ ઓડદરનો એક મેર અમીર હતેા. કાંઈક કારણથી કાંધલજીનું મન જેઠવાની સાથે દુખાયેલું, તેથી ...Read More