Yuva Josh by Jitesh Donga in Gujarati Motivational Stories PDF

યુવા જોશ

by Jitesh Donga Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

૧ - ૨૧ વરસના યુવાને કેમ જીવવું ૨ - હા...તારા સવાલો ખોટા છે. ૩ - પોતાના કામથી મહાન બનવાની કળા... ૪ - પોતાના કામથી મહાન બનવાની કળા - ૫ - તમારૂં પેશન જાણવું છે ઃ ૬ - યુવાનીની લાજ રાખો...! ૭ - એ યુવાન...કુછ ...Read More