Maru swapn by Gopal Yadav in Gujarati Book Reviews PDF

મારું સ્વપ્ન

by Gopal Yadav in Gujarati Book Reviews

એક માણસ કે જેણે પોતાની આખી જિંદગી ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે સમર્પિત કરી દીધી, જેને આપણે મિલ્ક્મેન ઓફ ઈન્ડિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ એવા મહાનુભાવ વર્ગીસ કુરીઅને પોતાના જીવનના અમૂલ્ય અનુભવોનો રસથાળ પીરસ્યો છે જેમાંથી થોડીક પ્રસાદી અહીં પીરસું છું. આખા ...Read More