રોટરી મીડટાઉન લાઈબ્રેરી

by Bhavya Raval Matrubharti Verified in Gujarati Biography

રોટરી મીડટાઉન લાઈબ્રેરી રાજકોટની રોનક : રોટરી મીડટાઉન લાઈબ્રેરી : રીડર્સનું લિટરેચર લેન્ડ. લાઈબ્રેરીનાં સંચાલન, સાધનો, સાહિત્ય અને સભ્યોનાં સુસંગત વાતાવરણને કારણે બ્રિટીશ લાઈબ્રેરીની નામના ધરાવતી રોટરી મીડટાઉન લાઈબ્રેરી : ભવ્ય રાવલ ગુજરાતી સાહિત્ય અને સમાજમાં છેલ્લાં કેટલાંક સમયથી ...Read More