લુઝ કેરેક્ટર

written by:  Solly Fitter
408 downloads
Readers review:  

સગવડીયા માપદંડ ધરાવતાં માનવીય અભિગમ પર એક ટૂંકી વાર્તા, એક કોન્ટેસ્ટનાં ટાસ્ક હેતુસર લખી હતી.

Solly Fitter  31 Jan 2018  

લખેલ શોર્ટ સ્ટોરી, કોઈ વાચક એમ ન માની લે કે હું આવો છું અથવા મેં આવું કર્યું છે..!

Varsha  31 Jan 2018  

aajkal no bahu comman prob.sunder rite varnan

Chintan Gajera  01 Feb 2018  

સરસ

Alp Barot  09 Feb 2018  

સરસ વાર્તા

Anish Charm  21 Mar 2018  

સ્ત્રીને કઈ રીતે મનાવવી તે રીત આજે લેખક શ્રી જાણી ગયા અને આ વાર્તામાં જણાવી પણ તે બદલ આભાર.


READ MORE BOOKS BY Solly Fitter