શહીદની શરણાઈ - National Story Competition-Jan

by Ravi Gohel Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

કંચનબાય! આપણો ભુસણ કોને લાયો - એ કાચની પુતળી યુવાનીમાં ભરપુર સુંદરતા ખીલેલ વૈજંતી હતી. ગામનો મનદિપ ભાભીને જોયેલાં આટલું બોલાયો ત્યાં તો શું નું શું થઈ ગયું. ભુસણ કોઈનો શિકાર બની ગયો. લોહીથી લથબથ લાશ અને ખાબોચીયાં જોઈને ...Read More