દ્રષ્ટિ અસ્તિત્વની ખરી અનુભૂતિ

by Mehul Dodiya in Gujarati Short Stories

દ્રષ્ટિ એટલે આપની જોવાની ક્ષમતા, આપણે કોઈ વસ્તુ ને કે કોઈ વ્યક્તિને કેવી રીતે જોઈએ છીયે એ આપના પર નિર્ભર છે, માત્ર મોટા મોટા પોસ્ટર કે સૂત્રાચાર કરવાથી શું સ્ત્રીનો અધિકાર તેમજ તેમનો સન્માન મળી જશે.. આ ટૂંકી ...Read More