ખાંભીઓ જુહારું છું - સંપૂર્ણ પુસ્તક

by Zaverchand Meghani Verified icon in Gujarati Short Stories

અનુક્રમણિકા અંધારિયા પરોઢે કલેજાની કોર પરથી ઉતરાવેલું વૈધવ્યકરુણ માધુર્ય પૂમડે પૂમડે વીણેલાં પ્રાસવો મૂકતાં ડોશીઓનાં દિલો ચૂનામાં કાવ્યનું રસાયન આભે નિસરણી માંડતાં ગીતો ચિરસાથી વતનભાંડુઓ ગીત-ભવનનાં બારણાં ઉઘાડનારાં જીવન-સ્મૃતિઓના મહાનિધિ સાગર-સિંહોની ઓળખાણ ઇતિહાસગાનનું ધ્રુવપદ “વંજી ન કેણી વટ્ટ !” કીર્તિલેખ કોના રચાય છે? “ગણજો ગોરી, પીપળિયાનાં પાંદ...” નિરક્ષરની કહેણીમાં પ્રાણવંત ચિત્ર સિપારણોની મેંદીનો રંગ શબ્દોની અગનઝાળ સાહેદોને કેમ ...Read More