Raje by Bhavika in Marathi Poems PDF

 राजे

by Bhavika in Marathi Poems

???? राजे ???? आपण सगळेच म्हणत असतो 'राजे परत या' 'राजे महाराष्ट्राला तुमची गरज आहे'इ.इ. पन मी म्हणते "का यावं महाराजांनी परत काय गरज आहे त्यांना परत यायची" "त्यांनी परत यावं ते दारूच्या आहारी गेलेल्या युवा पिढीला पाहण्यासाठी? त्यांनी ...Read More