અસત્યના પ્રયોગો ( મારી આત્મશ્લાઘા ) - 8

by Deepak Antani in Gujarati Biography

દારૂ પીવા કે ન પીવાથી જીવનમાં કે કારકિર્દીમાં અસર થાય ખરી જાણો મેં કેમ દારૂ પીવાનું બંધ કર્યું એના કારણો.... માનવું કે ન માનવું એ તમારા પર છે. મેં તો અસત્યના પ્રયોગ કરીને પરિણામ ભોગવ્યા છે. ...Read More