Sampurna Balakaram - 7 by Ram Ganesh Gadkari in Marathi Short Stories PDF

संपूर्ण बाळकराम - 7

by Ram Ganesh Gadkari in Marathi Short Stories

ईशस्तुतीला सुरुवात करण्यापूर्वी वास्तविक पाहता नाटयकथानक (Plot) वगैरे काही गोष्टींचा विचार करावयास पाहिजे होता पण मागील खेपेस वचन देऊन चुकल्यामुळे 'ईशस्तुती'पासूनच सुरुवात करणे भाग पडत आहे. म्हणून कथानक वगैरेंचा विचार मागाहून होईल.