Sampurna Balakaram - 11 by Ram Ganesh Gadkari in Marathi Short Stories PDF

संपूर्ण बाळकराम - 11

by Ram Ganesh Gadkari in Marathi Short Stories

(स्थळ: विक्रांताच्या घरातील माजघर. पात्रे: ठमाबाई, उमाबाई, भामाबाई, चिमाबाई वगैरे बायका व आवडी, बगडी वगैरे परकर्‍या पोरी, बाळंतपदर घेतलेली व पिवळीफिक्कट अशी विक्रांताची आई, मध्यंतरी टांगलेला पाळणा पाळण्यात बारा दिवसांचा विक्रांत.) सर्व बायका: पद - (चाल- हजारो वर्षे ...Read More