પ્રભુજીની શોધમાં... - ભાગ -૪

by Maylu in Gujarati Motivational Stories

ભક્તિ અને ભજન અનુભવવાની વાત છે... કેવી રીતે ?? સમજીએ એક સરસ પ્રસંગ પરથી... મીરાં બાઇ અને નરસિંહ મહેતા ને તો સૌ કોઈ ઓળખતા જ હોય... ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મોટા ભગત થઈ ગયા... આજે પણ ...Read More