Khara Mitra - 4 by Sane Guruji in Marathi Short Stories PDF

खरा मित्र - 4

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Short Stories

एक होता राजा. त्याला सर्व प्रकारचे सुख होते. त्याला कसली वाण नव्हती. एकच दु:ख होते व ते म्हणजे त्याला मूलबाळ नव्हते. राजा व राणी यामुळे नेहमी खिन्न व दु:खी असत. राणीने पुष्कळ उपासतापास केले, व्रतवैकल्ये केली परंतु तिची ...Read More