One Night stand by Vrushali in Marathi Short Stories PDF

वन नाइट स्टॅंड

by Vrushali in Marathi Short Stories

तस रात्रीचे नऊ वाजलेले फक्त पण अफाट कोसळणाऱ्या त्या पावसामुळे मध्यरात्रीचा फील येत होता. प्रकाशला तसपण पाऊस आवडायचा नाही. त्यात ह्या अशा मुसळधार पावसात गाडी चालवायला समोर काही नीट दिसत पण नाही. शहराबाहेरच्या रस्त्यावर सगळंच बिन भरवश्याच. कधी कुठून ...Read More