50 unknown factz in gujrati by KISHAN PARMAR in Gujarati Human Science PDF

50 unknown factz in gujrati

by KISHAN PARMAR in Gujarati Human Science

100 Unknown facts1.) વિશ્વ નું પ્રથમ બ્લડ બેંક 1937 માં બનાવવામાં આવ્યું હતું.2.) એક 60 kg ના માણસ નું વજન ચંદ્ર પર 10 kg અને સૂર્ય પર 1680 kg થશે કારણકે ચંદ્રની તુલના એ પૃથ્વી નું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ 1 ...Read More