Mard Sahyadricha by Nikhilkumar in Marathi Social Stories PDF

मर्द सह्याद्रीचा

by Nikhilkumar in Marathi Social Stories

दरवाज्या बंद होण्याच्या आधी काही वेळ एक तोफेचा बार केला जाई म्हणजे आता दरवाजा बंद होणार अशी माहितीवजा ती सूचना होती, त्या आवाजा नंतर एक दोन घटकेचा काळ लोटला कि रायगड किल्ला बंद होत असे त्यानंतर तो सकाळी उजाडल्या शिवाय ...Read More