અ ન્યૂ બિગિનિંગ - (એક નવી શરૂઆત)- પ્રકરણ ૨

by Sagathiya sachin Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

સતિષે વાત શરૂ કરી...“એ દિવસે મેં તેની સાથે ઘણી વાત કરી અને રીસેસ પછી પણ ફ્રી થતા વાતો ચાલતી રહી. રજા વખતે તેણે કહ્યું કે તે બીજા દિવસે પણ ઘણી વાતો કરશે.”“પણ તમે બંને એવી કઈ વાત કરતા હતા ...Read More