Ticha Dosh Itkaach kee ... by Arun V Deshpande in Marathi Short Stories PDF

तिचा दोष इतकाच की ...

by Arun V Deshpande in Marathi Short Stories

ध्यानीमनी नसतांना ,डोळ्यादेखत आपला माणूस कायमचा सोडून जातांना पाहण्याची दुर्दैवी वेळ सर्वावर आली होती , जवळ रहाणाऱ्या माधुरीच्या परिवाराला हे पहाणे टाळता आले नव्हते , परिवारावर मोठेच दुखः कोसळले होते , कमी वयात अशा प्रसंगाला सामोरे जाण्याची वेळ ...Read More