પેહલા પેહલા પ્યાર હે !! 3

by Bhargavi Pandya Verified icon in Gujarati Love Stories

બીજા દિવસે પાયલ વાપી જતી રહે છે.અને આકાશ પણ મન મનાવી લઈને આગળ વધે છે.3 વર્ષ પછી.પાયલ નું 10th નું વેકેશન પડતાં એ એના મોટાપપ્પા ના ત્યાં રહેવા માટે જાય છે.એના ભાઈ વિશાલ નું પણ એ વખતે કૉલેજ નું ...Read More