Limelight - 2 by Rakesh Thakkar in Gujarati Novel Episodes PDF

લાઇમ લાઇટ - ૨

by Rakesh Thakkar Verified icon in Gujarati Novel Episodes

લાઇમ લાઇટ -રાકેશ ઠક્કર પ્રકરણ- ૨ ફિલ્મના નિર્દેશક પ્રકાશચન્દ્રને થતું હતું કે "લાઇમ લાઇટ" નો સારો પ્રચાર થાય તો જ હીરોઇન રસીલીને લોકો ઓળખી શકશે. તે ગુમનામીના અંધારામાં જતી રહેવી ના જોઇએ. તે જાણતા હતા કે હજારો છોકરીઓ આ ...Read More