વિકૃતિ - વિકૃતિ- એન્ અનકન્ડિશનલ લવસ્ટોરીભાગ-28

by Mer Mehul Verified icon in Gujarati Love Stories

વિકૃતિ- એન્ અનકન્ડિશનલ લવસ્ટોરીભાગ-28લેખક-મેઘા ગોકાણી & મેર મેહુલ મહેતાં રાધેને રૂપિયાની લાલચ આપી તેની પાસેથી મોબાઈલ લઈ ત્રિવેદી સાથે વાત કરે છે,મહેતા રાધેના એક કૉલ માટે પચાસ હજાર રૂપિયા આપવા તૈયાર થઈ જાય છે,એ માટે રાધે વિહાનના ...Read More