અ ન્યૂ બિગિનિંગ (એક નવી શરૂઆત)- પ્રકરણ ૫

by Sagathiya sachin Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

“એક શ્રી પાછળ શુ નથી કર્યું મેં? તેને મેળવવાના બધા પ્રયત્નો કરી લીધા હતા. તેમ છતાં તે મારાથી આટલી નફરત કરે છે? શું ખામી હતી મારામાં? તેણે કેટલી સરળતાથી કહી દીધું કે મને જીવતા નથી આવડતું. તેને કોઈ હક ...Read More