Dukhi - 9 by Sane Guruji in Marathi Short Stories PDF

दुःखी.. - 9

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Short Stories

पहाटेची वेळ झाली होती. बाहेर घोडयांच्या टापा आता ऐकू येत नव्हत्या. तपास थांबला असावा. लिलीला जवळ घेऊन वालजी तेथे बसला होता. इतक्यात कंदील घेऊन कोणी तरी येत होते. कोण राहत होते त्या भिंतीच्या आत? तो एक म्हातारा मनुष्य होता. त्याने ...Read More