મહેક - મહેક ભાગ-૧૦

by Bhoomi Verified icon in Gujarati Novel Episodes

મહેક ભાગ-૧૦ તું વધુંને વધું સસ્પેન્સ થતી જાય છે. હવે અમે કોઈ સવાલ નહીં પુછીએ, તુજ અમને બધું કહે જો અમારાપર વિશ્વાસ હોય તો.! પ્રભાત હાર માનતા બોલ્યો.મહેક કંઈ કહે એ પહેલા મનોજ બોલ્યો. એક મિનિટ મેડમ.! ...Read More