Reva tire by Padmaxi Patel in Gujarati Love Stories PDF

રેવા તીરે

by Padmaxi Patel in Gujarati Love Stories

રેવાતીરે બે હદય….‘એય મિસ્ટર!આ ડસ્ટબીન નથી,આપણી નદીઓ આવા જ લોકોને લીધે ગંદી છે,કેરલેસ પીપલ’,મોં મચકોડી તે છોકરા તરફ હાથ બતાવી માનુષી બોલી.પોતાના એક હાથમાં પ્લાસ્ટિકનું બેગ અને બીજા હાથમાં વેફરનું રેપર પકડી રહેલાં પેલા યુવાને માનુષી તરફ હળવું સ્મિત ...Read More