Mahek - 14 by Bhoomi in Gujarati Novel Episodes PDF

મહેક - ભાગ-૧૪

by Bhoomi Verified icon in Gujarati Novel Episodes

મહેક ભાગ-૧૪8:Am.... કાજલ હવે જાગીજા આપણે જવાનું છે.. મહેક તૈયાર થઈ કાજલને જગાડતા બોલી.. થોડીવાર સુવાદેને યાર... અત્યારે ક્યાં જવાનું છે.? હોટલ રોયલ ગાર્ડન જવું છે.. શું કહ્યું ...! કાજલ બેડ પરથી કુદીને ઉભી થઈ ...Read More